Drafting Committee

Scientific Journal Drafting Commitee

  • dr inż. Ireneusz Żuchowski (redaktor naczelny / editor-in-chief),
  • mgr Kazimierz Krzysztof Bloch (sekretarz / secretary),
  • dr Agnieszka Sompolska-Rzechula (redaktor statystyczny / statistical editor),
  • mgr Alina Brulińska (redaktor językowy / language editor),
  • Jeffrey Taylor (redaktor językowy – język angielski / language editior – English language),
  • dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ (redaktor tematyczny / theme editor),
  • dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ (redaktor tematyczny / theme editor),
  • dr hab. Piotr Bórawski (redaktor tematyczny / theme editor)
  • dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (redaktor tematyczny / theme editor)