Year 2016

Scientific Journal Vol. 1 / 2016 (20)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ELŻBIETA LEWANDOWICZ MIROSŁAWA WITKOWSKA-DĄBROWSKA
  GEIONFORMATYCZNA OCENA RÓŻNORODNOŚCI GEOGRAFICZNEJ POLSKI NA PODSTAWIE DANYCH PAŃSTWOWEGO REJESTRU NAZW GEOGRAFICZNYCH, JAKO PODSTAWA WYZNACZANIA OBSZARÓW ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE
  A GEOINFORMATIC ASSESSMENT OF THE GEOGRAPHICAL DIVERSITY OF POLAND, BASED ON DATA FROM THE STATE REGISTER OF GEOGRAPHICAL NAMES, SERVING AS THE BASIS FOR IDENTIFICATION OF AREAS OF TOURIST ATTRACTION

 • TOMASZ PODCIBORSKI
  METODA OCENY ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ WSI WARMIŃSKICH
  EVALUATION METHOD THE ATTRACTIVENESS TOURISM AND RECREATION IN THE VILLAGE OF WARMIA

 • ILISIO MANUEL DE JESUS
  OCENA WPŁYWU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD NIERUCHOMOŚCI NA DOCHODY WŁASNE GMINY JEZIORANY I DOBRE MIASTO
  IMPACT ASSESSMENT OF TAXES AND REAL ESTATE LOCAL FEES IN REVENUE OWN MUNICIPALITY JEZIORANY AND DOBRE MIASTO


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • KAMIL TOMKIEWICZ
  PROJEKT JAKO NARZĘDZIE DO BUDOWY WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ – CASE STUDY
  THE PROJECT AS A TOOL TO BUILD COOPERATION BETWEEN SCHOOLS ON THE EXAMPLE OF SELECTED PRIMARY SCHOOL - CASE STUDY

 • MARIAN MROZIEWSKI
  WIĘŹ MORALNA PRACOWNIKÓW JAKO CZYNNIK SPRAWNOŚCI INSTYTUCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  THE PROJECT AS A TOOL TO BUILD COOPERATION BETWEEN SCHOOLS ON THE EXAMPLE OF SELECTED PRIMARY SCHOOL - CASE STUDY

 • ZBIGNIEW BRODZIŃSKI, ALICJA DETTLAFF
  ROLA I MIEJSCE PODMIOTÓW SEKTORA MSP W PARTNERSTWACH LOKALNYCH
  THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF SME SECTOR ENTITIES IN LOCAL PARTNERSHIPS

 • BAZYLI CZYŻEWSKI, AGNIESZKA BRELIK
  MODELOWANIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH DETERMINANT JAKOŚCI EDUKACJI
  MODELING SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF EDUCATION QUALITY

 • ANETA BEŁDYCKA-BÓRAWSKA, ŻANETA GADOMSKA-KLEPADŁO
  EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ UPRAWĄ RZEPAKU
  ECONOMIC CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF HOLDINGS ENGAGED IN RAPESEED CULTIVATION


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • BARTOSZ MICKIEWICZ
  WSPARCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH W PROW 2007-2013 I 2014-2020 – ANALIZA I OCENA SYTUACJI
  SUPPORT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITY IN RURAL AREAS IN RDP 2007-2013 AND 2014-2020 – ANALYSIS AND ESTIMATION OF SITUATION

 • ELŻBIETA JADWIGA SZYMAŃSKA
  RYNEK TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE I W NIEMCZECH - STUDIUM KOMPARATYWNE
  THE PIGS MARKET IN POLAND AND GERMANY - A COMPARATIVE STUDY

 • MARIA PARLIŃSKA, EWA WASILEWSKA
  ANALIZA SKUPIEŃ JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W OCENIE ROZWOJU REGIONÓW
  CLUSTER ANALYSIS AS AN EXAMPLE OF THE ASSESSMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT


RECENZJE, KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
REVIEWS, ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS

 • PIOTR BÓRAWSKI
  SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ’’
  SUMMARY FROM CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LOCAL AND REGIONAL SCALE