Year 2015

Scientific Journal Vol. 1 / 2015 (16)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • JACEK WOŹNIAK INTERNETOWA REKRUTACJA SPOŁECZNOŚCIOWA I JEJ ROZPOWSZECHNIENIE ON-LINE RECRUITMENT AND ITS’ SCOPE

 • RENATA BURCHART, ADAM TADEUSZ ULATOWSKI ZARZĄDZANIE PODATKIEM VAT NA PRZYKŁADZIE FIRMY HANDLOWEJ MANAGEMENT OF VAT FOR EXAMPLE ON THE TRADING COMPANY


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • BARTOSZ MICKIEWICZ
  WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
  CHOSEN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS OF THE ZACHODNIOPOMORSKIEPROVINCE - OWN RESEARCH RESULTS

 • MAREK RAWSKI
  STRATEGIE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH – WYNIKI BADAŃ
  STRATEGIES OF MARKETING TRADE ENTERPRISES – SURVEY RESULTS


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • WALDEMAR KOZŁOWSKI, DAWID GOŁĘBIEWSKI
  WYCENA EFEKTÓW MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ S16
  VALUATION EFFECTS OF MODERNIZATION NATIONAL ROAD S16

 • JOANNA GRYMUZA
  WYKORZYSTANIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO
  THE USE OF PRODUCTION FACTORS ON FARMS SPECIALIZING IN DAIRY CATTLE


RECENZJE, KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
REVIEWS, ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS

 • ANDRZEJ SĘK, MAŁGORZATA POPIAŁO
  POLEMIKA DO ARTYKUŁU KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO — KIERUNKI JEJ DZIAŁANIA I ROLA W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU BEZPIECZNEGO POWIATU OPUBLIKOWANEGO W NR. 1 „KWARTALNIKA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI »POLICJA«” Z 2013 R.
  POLEMICS TO THE ARTICLE COMMITTEE OF THE SAFETY AND THE — PUBLIC ORDER DIRECTIONS OF FOR HER ACTING AND THE ROLE IN THE FORMING OF THE IMAGE OF THE SAFE DISTRICT PUBLISHED IN NO. 1 "OF QUARTERLY OF THE SENIOR STAFF OF » POLICE « POLICE" FROM 2013