Year 2014

Scientific Journal Vol. 2/2014 (13)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • BARTOSZ MICKIEWICZ
  ANALIZA POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W PORÓWNANIU DO MIESZKAŃCÓW MIAST
  ANALYSES OF EDUCATION LEVEL AND HOUSING CONDITIONS OF RURAL INHABITANTS IN COMPARISON TO INHABITANTS OF TOWNS

 • MONIKA SKOLIMOWSKA
  HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI JAKO ISTOTNY ELEMENT W OGRANICZANIU RYZYKA KREDYTOWEGO
  MORTGAGE ON PROPERTY AS A CRUCIAL ELEMENT OF REDUCING LOAN RISK

 • BEATA BĘDZIK
  WYBRANE WYZNACZNIKI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU
  ELECTED DETERMINANTS OF SOCIAL CAPITAL IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP COMPARED TO OTHER REGIONS


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • ANNA KURZAK
  EKOINNOWACJA PRODUKTOWA NASTĘPSTWEM ROZWOJU KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO MARKETINGU
  PRODUCT ECOINNOVATION AS A CONSEQUENCE OF THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

 • REGINA SKOCZEK
  NOWA EKONOMIA SPOŁECZNA – ZASTOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH ORAZ TWORZENIE KLASTRÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
  NEW SOCIAL ECONOMY - USE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND CREATING CLUSTERS SOCIAL ECONOMY

 • IRENEUSZ ŻUCHOWSKI, WIOLETTA SUSKA
  WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ PRACODAWCÓW NA ETAPIE OGŁOSZEŃ O PRACĘ NA STANOWISKA W DZIALE LOGISTYKI
  THE EMPLOYERS’REQUIREMENTS AT THE STAGE OF ADVERTISEMENTFOR A JOB IN THE LOGISTICS DEPARTMENT


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • EWA MAZUR-WIERZBICKA
  UWARUNKOWANIA PROEKOLOGICZNYCH DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTW
  DETERMINANTS OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES

 • ARTUR PIASZCZYK
  KOMITETY AUDYTU W STRUKTURACH RAD NADZORCZYCH – DOŚWIADCZENIA KILKU LAT
  AUDIT COMMITTEES IN STRUCTURES SUPERVISORY BOARD - SEVERAL YEARS EXPERIENCE


KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS

 • IRENEUSZ ŻUCHOWSKI
  X EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ BADAWCZĄ Z ZAKRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI
  X EDITION OF THE CONTECTS THE BEST RESEARCH THESIS IN THE FIELD OF COOPERATIVES

 • PIOTR BÓRAWSKI
  SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "UWARUNKOWANIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO"
  REPORT OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "CONDITIONS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT"