Year < 2013

Scientific Journal Vol. 11

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ADAM RUDZEWICZ
  ZAUFANIE JAKO PODSTAWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

 • ANDRZEJ SĘK, ANITA PRUSZKO-ZIENKIEWICZ
  PRAWNO – ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 • PAWEŁ NIEWIADOMSKI
  FORMAL REQUIREMENTS FOR EMPLOYING OF DRIVERS IN ROAD TRANSPORT

 • KAROLINA POLEŃSKA
  POJĘCIE PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH W ŚWIETLE ART. 52 § 1 PKT 1 KP

 • MAGDALENA KLONOWSKA
  ROSZCZENIA PRACOWNICZE ZMIERZAJĄCE DO UTRZYMANIA ALBO ODZYSKANIA ZATRUDNIENIA JAKO UPRAWNIENIA NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRZEZ PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU WADLIWEGO ROZWIĄZANIA PRZEZ PRACODAWCĘ UMOWY O PRACĘ


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • MARZENA ŻUREK
  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

 • MARYAM MAHMODI, ABIGAIL L. MILLER, THEODORE R. ALTER, PALOMA Z. FRUMENTO, GLENN E. STERNER III, CRISTIN MICERA MITCHELL
  ZACHOWANIE ROLNIKÓW I POLITYKA ROLNO-ŚRODOWISKOWA


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • PIOTR BÓRAWSKI, JAMES W. DUNN
  SZANSE I BARIERY ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH POSIADAJĄCYCH ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOCHODU

 • ANNA ŁAPIŃSKA, WOJCIECH TRUSZKOWSKI
  EXPECTED CHANGES IN THE FINANCIAL REPORTING FOR SMALL ENTERPRISES UNDER THE DIRECTIVE 2013/34/UE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

 • PAWEŁ NIEWIADOMSKI
  STATUS OBYWATELA EUROPEJCZYKA


RECENZJE, KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
REVIEWS, ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS

 • MARTA BLOCH
  IX EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ BADAWCZĄ Z ZAKRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

 • MARTA BLOCH
  KONFERENCJA NAUKOWA PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

 • IRENEUSZ ŻUCHOWSKI
  ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI NT. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO